Soria Moria

Kre­a­ti­vitet, nærvær, for­dy­belse, hjemlig hygge og naturoplevelser.

Om os
Vi er en lille, men rum­melig bør­ne­have be­lig­gende tæt ved Amager Strand og Kastrup­fortet, som ar­bejder ud fra Ru­dolf Ste­i­ners pæ­da­go­giske impuls.

Vi har en skøn le­ge­plads, en​​​​​​​​-​​​​​​​​to ugent­lige tur­dage, en ba­gedag, ma­ledag, og snit­te­værk­sted mm.

For­æl­dre­sam­ar­bejdet er tæt og godt.

Åb­ning­stider

7.30 16.30 alle hverdage

Se ka­lender for fe­rier og åbnet hus arrangementer.

Øko­nomi
Det ko­ster 2.883,-om må­neden at gå i bør­ne­haven, in­klusiv den grønne øko­lo­giske kost.

Kon­takt
Bør­ne­haven er til­knyttet Ru­dolf Ste­iner Skole i København.

Hen­ven­delser ved­rø­rende op­ta­gelse sker til:

 bogholder@​steinerskole.​dk

Åbenthus:

  • torsdag den 17. ja­nuar 2019 kl. 18.00
  • lørdag den 2. fe­bruar 2019 kl. 10.00